Paket Brezskrbni C

Objavljeno:

Image

Za brezskrbno komunikacijo tudi v državah EU območja.

Izberite paket Brezskrbni C, ki vam omogoča 30 GB podatkov za brskanje po spletu v mobilnem omrežju LTE 4G ter brezskrbno komunikacijo tudi v državah EU območja.

Paket Brezskrbni C vsebuje:

 • neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja*          
 • neomejena SMS-/MMS-sporočila*     
 • prenos podatkov* 30 GB​
 • Opcija EU-zakup           
 • neomejeni klici in sporočila ter 1 GB prenosa podatkov v državah EU-območja
 • TViN Shramba S 5 GB
 • ​​Deezer 90 dni brez​plačno3​***

​Mesečna naročnina znaša 40,95 € ali 34,95 € za naročnike izbranih paketov storitev SiOL​** in vključuje neomejene klice v vsa slovenska omrežja, neomejena sporočila SMS in MMS ter neomejen prenos podatkov*.


*Paket Brezskrbni C z mesečno naročnino 40,95 EUR, oz. 34,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani, vključuje neomejene pogovore ter neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja, 30 GB paketnega prenosa podatkov (velja za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije), ter opcijo EU zakup. Naročniško razmerje Druga številka – Brezskrbni je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki ga lahko sklenejo naročniki paketa Brezskrbni C. Naročnik paketa Brezskrbni C lahko sklene do največ štiri razmerja Druga številka - Brezskrbni in eno razmerje SIM 2 - Brezplačno. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka – Brezskrbni ali SIM 2 – Brezplačno prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Brezskrbni C. Ob vklopu podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 12,95 EUR. Za paket Brezskrbni C in Druga številka – Brezskrbni, ter SIM 2 – Brezplačno, se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (30 GB), na vseh SIM karticah, hitrost prenosa podatkov omeji na 0 kb/s v smeri k uporabniku in 0 kb/s v smeri od uporabnika. Po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v državah območja EU (1 GB) se hitrost prenosa podatkov omeji na 0 kb/s v smeri k uporabniku in 0 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Količine veljajo v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Ponudba velja od 1. 9. 2016. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejena sporočila SMS/MMS so namenjena običajni uporabi storitve.

**Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

***Ob prvem naročilu na opcijo Deezer se naročnikom prvih 90 dni trajanja naročnine storitev ne zaračuna. V tem času lahko naročniki tudi prekinejo naročnino brez obveznosti. V kolikor naročnine v prvih 90 dneh ne prekinejo, se jim naročnina na opcijo Deezer začne zaračunavati po ceniku oz. po ceni 6,95 EUR na mesec.

Splošne opombe

 • Naročnik navedenega naročniškega paketa je lahko le zasebni uporabnik.
 • S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR.
 • V primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket ter ob zamenjavi naročnika in v primeru spremembe naročniškega razmerja brez vračila kartice SIM se naročniku zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR z DDV
 • Prehod s številko Mobi na navedeni paket je brezplačen.
 • V primeru prehoda od kateregakoli drugega operaterja ter s sklenitvijo naročniškega razmerja za navedeni paket se zaračuna znižana priključna taksa.
 • Za obračun pogovorov velja interval 60/60, kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora.
 • Vključene količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.
 • Klici na posebne številke se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev na posebne številke.
 • Preusmeritve klica v telefonski predal so brezplačne za klice v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije.
 • Vključene količine klicev veljajo za storitvi telefonija in videotelefonija ter za aplikacijo Komunikator.
 • Vključene količine SMS/MMS-sporočil veljajo za tudi za aplikaciji Komunikator in M:Namiznik.
 • Vse ostale preusmeritve klica se obračunavajo enako kot telefonski klici - preusmerjeni del klica plača naročnik.
 • Storitve, ki jih naročnik navedenega paketa opravi v tujini, se zaračunajo po Ceniku gostovanja v tujini.
 • Klici iz Slovenije v tujino se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev iz Slovenije v tujino.
 • Za poslano SMS sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se zaračuna dodatek v višini 0,11 EUR.
 • Nekateri mobiteli ne omogočajo posameznih dodatnih storitev.
 • Uporaba storitve EU dnevna kapica je uporabnikom paketa Brezskrbni C na voljo na podlagi SMS zahteve (EU DAN), ki jo uporabnik posreduje v SMS sporočilu na številko 1918. Vklop storitve omogoča plačilo gostovanja v državah EU tarife po porabi, a ne več kot 2,90 EUR, kar pomeni, da se obračuna dejanska uporaba storitev v EU območju v skladu z EU tarifo, vendar ne več kot 2,90 EUR z vključenim DDV dnevno. Klici iz držav, kjer je v veljavi EU tarifa, v države, ki niso v EU območju, se obračunavajo po veljavni tarifi. Po dosegu omenjenega zneska je nadaljnja uporaba storitev brezplačna do 23:59 ure tisti dan po slovenskem časovnem pasu in namenjena običajni rabi storitev. Ob dosegu 1 GB paketnega prenosa podatkov se prenos podatkov omeji na 0 kb/s v smeri k uporabniku in 0 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim dnem je uporaba storitve ponovno na voljo in se zaračuna v skladu s cenikom za gostovanje v EU in ne več kot 2,9 EUR z DDV, dnevno. Ob vklopu dnevne kapice ima uporabnik na voljo porabo prenosa podatkov po vrstnem redu 1 GB iz opcije EU zakup, ki velja za mesečno obdobje in nato se porabi prenos podatkov v okviru storitve EU dnevna kapica, ki uporabniku omogoča uporabo po porabi in ne več kot 2,9 EUR na dan z dnevno omejitvijo prenosa podatkov v količini 1 GB. Izklop storitve uporabniki uredijo na podlagi obrazca ali SMS sporočila vsebine EU DAN NE, ki ga pošljejo na številko 1918.